El Colectiu Aitana es un plataforma cultural creada per a la difusio i divulgacio de la llengua, la cultura, l’historia i les tradicions propies de les comarques de L’Alcoya, La Foya de Castalla i El Comtat.

El seu ambit d’actuacio son totes les poblacions de les comarques naturals de L’Alcoya, La Foya de Castalla i El Comtat sense deixar de banda a totes les persones o entitats interessades en la nostra cultura, historia i tradicions que residixquen fora de les nostres comarques.

El Colectiu Aitana naix en l’any 2002 de la l’integracio de l’Associacio Cultural Amador Ferrando d’Ibi i l’implicacio en esta nova etapa de persones interessades en este nou proyecte en Alcoy i en atres poblacions de les nostres comarques.

Els objectius del Colectiu Aitana son difondre, promoure i divulgar:

   

 • La llengua i la cultura propia i tradicional de les nostres comarques: la valenciana. Sense concessions a les actituts estranyes i anti-naturals que desgraciadament moltes voltes adopten les nostres autoritats: la catalanisacio alienant o la castellanisacio despersonalisadora.

   

 • La personalitat i les senyes d’identitat propies dels nostres pobles i comarques fonamentades en l’historia, les tradicions i la cultura.

   

 • La defensa dels interessos socials, culturals, politics i economics de les nostres comarques i poblacions.

   

 • La defensa i conservacio del nostre patrimoni cultural i ecologic, tan ric en les nostres comarques; llunt de l’agressio mig ambiental i la falta, en moltes ocasions, d’una politica respectuosa de conservacio del nostre patrimoni.

   

 • La difusio de l’ideal valencianiste, com a unic i verdader vertebrador dels nostres pobles i comarques en una realitat politica, historica i cultural innegable: Valencia. Perque fa casi huit segles que som valencians.

   

 • Els nostres simbols d’identitat: La nostra cultura propia i diferenciada, la llengua valenciana. La bandera tricolor coronada de l’historic Regne de Valencia, per tots coneguda com a Real Senyera Valenciana, que sempre i tradicionalment nos han representat com a poble, llunt de l’imposicio d’atres simbols aliens i estranys als que per historia i tradicio son els nostres.

 

El Colectiu Aitana es considera hereu natural de la memoria i l’esperit del Grup Cultural Alcoya "Regne de Valencia" que tanta activitat tingue a finals dels 70 i principis dels 80 en la ciutat d’Alcoy, de l’intelectual i escritor alcoya En Josep Boronat i Gisbert, d’En Enric Solars Lliso (President i fundador del Grup Cultural Alcoya "Regne de Valencia"), de Na Elisa Monllor i de tantes atres persones que han lluitat pel valencianisme, la llengua, la cultura i les senyes d’identitat propies i valencianes en els nostres pobles i comarques.


IN MEMORIAM de l’intelectual i escritor alcoya
Josep Boronat i Gisbert (1922-2002)